Datum/Date

Gradivo/Document

   
5.9.2018

Statusi učencev:

10.1.2017 Postopek ravnanja v primeru pobud in pritožb (PDF)
10.9.2016 Šolska publikacija 2016/2017 (PDF)
10.4.2016 Opis neobveznih predmetov v 2. triadi (PDF)
1.9.2015 Šolska publikacija 2015/2016 (PDF)
24.9.2014 Šolska publikacija 2014/2015 (PDF)
16.6.2014 Prijava na šolsko prehrano za 2014/2015 (PDF)
20.2.2014 Zapisnik otroškega šolskega parlamenta (januar 2014, PDF)
1.9.2013 Vloga za subvencioniranje šolske prehrane s strani MOC (PDF)
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane (PDF)
21.5.2012 Facka v tretjem triletju (informacije ob prehodu iz 2. v 3. triletje) ; Prijavnice: 7. razred / 8. razred / 9. razred
5.9.2011 Vloga za subvencioniranje šolske prehrane s strani MOC (DOC)
9.6.2011 Prijava na šolsko prehrano (DOC)
18.5.2011 Facka v tretjem triletju (informacije ob prehodu iz 2. v 3. triletje)
7.9.2010 Prometno-varnostni načrt (PDF)
5.9.2010 Odjava šolske prehrane (DOC)
5.9.2010 Pravila šolske prehrane (DOC)
18.5.2011 Obrazci za izbirne predmete (7. razred, 8. razred, 9. razred)
30.8.2010 Kažipot 2010/2011 (PDF)
30.8.2009 Kažipot 2009/2010 (PDF)
6.3.2009 Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
30.9.2008 Kažipot 2008/2009 (PDF)
5.7.2008 Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest, seznam in opis delovnih mest na IV. OŠ Celje (DOC)
30.8.2007 Fleksibilni predmetnik in medpredmetno načrtovanje
16.5.2008 Izbirni listi za izbirne predmete: 7. razred, 8. razred, 9. razred (DOC)
16.5.2008 Facka v devetletki - gradivo za 7. razred (DOC)
30.8.2007 Kažipot 2007/2008 (PDF)
8.5.2006
13.2.2006
31.8.2005
5.4.2005
15.3.2005
15.3.2005
15.3.2005
29.9.2004
04.5.2004
5.4.2004
17.3.2004
1.3.2004
2.9.2003
feb. 2003
maj 2002
feb. 2002

 

NAZAJ