VZROKI ZA GOSPODARSKO RAZVITOST ANGLOAMERIKE


Obilica naravnih bogastev - velike površine rodovitne prsti (intenzivno kmetijstvo), številne reke, jezera in morja (ribolov, energetika, namakanje, transport), obsežni gozdovi (gozdarstvo, lesna in papirna industrija), bogata rudna nahajališča (rudarstvo, črna in barvna metalurgija), ogromno energetskih surovin (neobnovljivi in obnovljivi viri, petrokemična industrija) in nekovinskih mineralov.

Tennessee Valley Authority >

Dovolj delovne sile. Zaradi visokega tehnološkega in znanstvenega razvoja je vabljiva za visokokvalificirano delovno silo. Zaradi visokega standarda zaposlujejo veliko cenejših sezonskih delavcev iz Latinske Amerike za opravljanje občasnih del v kmetijstvu in turizmu.

Velika vlaganja v razvoj znanosti (veliko raziskovalnih centrov, univerz…). Največ "top svetovnih univerz" se nahaja v ZDA (Stanford - Stanford, Kalifornija, Berkeley - Berkeley, Kalifornija, UCLA - Los Angeles, Kalifornija, Harvard - Cambridge, Massachusetts, Yale - New Haven, Connecticut, Princeton - Princeton, New Jersey, Columbia - New York, New York, Cornell - Ithaca, New York, Mc Gill - Montreal, Univerza Toronto - Toronto) in ogromni sodobni ameriški tehnološki parki.

Silicijeva dolina >

Zadostna kupna moč domačega prebivalstva, migracije in "ameriški način življenja" predstavljajo veliko domače tržišče.

Severna Amerika ima veliko podjetnosti in kapitala, ki se vrne v gospodarstvo v obliki naložb.

Popularna podjetja >

Odlično razvit promet, razvejana notranja in mednarodna trgovska mreža in povezave ter učinkovite in kakovostne storitve.

 

GOSPODARSTVO KANADE IN ZDA


Kanada

je industrijska velesila z visoko razvito in na svetovnem trgu konkurenčno industrijo, ki temelji na naravnem bogastvu in poceni domači energiji. Energetsko bogastvo (premog, nafta, zemeljski plin in vodna sila), storitve in sodobna industrija so temelji kanadskega gospodarstva... Več >

Združene države Amerike

so najmočnejše svetovno gospodarstvo. Najugodnejše razmere za razvoj prve industrije v Severni Ameriki so bile na območju Velikih jezer in v njihovem zaledju. V zadnjih desetletjih se razvoj seli v sodobne industrijske parke visoke tehnologije na jug in zahod ZDA... Več >

Poindustrijska družba

je družba, ki se je razvila po "industrijski fazi" gospodarstva in v kateri največ dohodka (BDP) in zaposlitev ustvarjajo terciarne in kvartarne gospodarske dejavnosti. Gospodarstvo je usmerjeno v industrijo visoke tehnologije in v storitvene dejavnosti, ki temeljijo na informacijah in znanju. Človeško delovno silo so nadomestili stroji in elektronika, proizvodnja je avtomatizirana. Pojavila so se nova in zahtevnejša delovna mesta, ki zahtevajo izobraženo, kvalificirano, podjetno in ustvarjalno delovno silo. Več je umskega dela. Prilagodile so se tudi storitve. Govorimo o terciarizaciji gospodarstva ali o poindustrijski družbi.

Primarne gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, ribolov) zaposlujejo 3% delovne sile in ustvarijo 2% BDP, sekundarne (gradbeništvo, energetika, industrija) zaposlujejo 25% delovne sile in ustvarijo 23,5% BDP, terciarne (storitvene dejavnosti - trgovina, turizem, promet, finance) in kvartarne (javna uprava, zdravstvo, izobraževanje, znanost, kultura, sociala) zaposlujejo 72% ljudi in ustvarijo 74,5% BDP.

 

GOZDARSTVO

Gozdovi pokrivajo 4,9 milijona km2 Kanade (49 % površine države) ter 3,1 milijona km2 ZDA (34 % površine države). Kanada je drugi (za Rusijo) največji svetovni izvoznik lesa in lesnih izdelkov. 2/3 gozdov v Severni Ameriki sta namenjeni komercialnemu izkoriščanju... Več >
 

KMETIJSTVO

Naravni pogoji omogočajo raznoliko kmetijstvo. S svojim modelom kmetijstva dosegajo visoko razvitost in produktivnost, hkrati pa tudi svetovno konkurenčnost. Kmetijstvo je intenzivno - uporaba mehanizacije, sodobnih znanstvenih izsledkov in kemičnih sredstev, specializano pridobivanje ene kulture, rezultat je velik. Severna Amerika je prva kmetijska velesila na svetu. Na ozemlju kontinenta so se zaradi naravnih pogojev in potrošnje oblikovali kmetijski pasovi, kjer prevladuje pridelava določenih poljščin. Na kmetijska območja je vezana živilsko-predelovalna in prehrambena industrija. Prekomerna pridelava živil že povzroča okoljevarstvene probleme... Več >

 

RIBOLOV

Komercialni ribolov v ZDA in Kanadi zaposluje < 1 % delovne sile. Ribolov poteka v obalnih pasovih ter na Velikih jezerih. ZDA in Kanada sta omejili koninentalna morja na 200 navtičnih milj in s tem omejili pristop tujih ribiških plovil - predvsem japonskih in ruskih. Kanada je peti največji izvoznik rib in morskih proizvodov na svetu. Pacifiška obala je znana po ulovu lososov (Aljaska in v Britanska Kolumbija), sardin in tunov, Grand Banks po ulovu polenovk in Velika jezera po izlovu sladkovodnih rib in jegulj.  Na obalah Maina in Nove Škotske lovijo jastoge, na Floridi škampe, na V Kanade kozice. Veliko morskih živali gojijo v specializiranih ribogojnicah, račiščih in školjčiščih.

Grand Banks >

 

RUDARSTVO in ENERGETIKA

V bližini Velikih jezer so nahajališča urana, bakra, železa, svinca, cinka, niklja in srebra. Bogata nahajališča barvnih in plemenitih kovin se nahajajo tudi na območju Kanadskega ščita in Kordiljer. Izdatna in ustrezno razmeščena so nahajališča nekovinskih surovin. Na severozahodu, ob Skalnem gorovju in na obalah Mehiškega zaliva črpajo nafto in zemeljski plin. V Apalačih so ogromne zaloge premoga.

Rudarstvo >

Energetika >

 

INDUSTRIJA

Na bogata naravna bogastva so vezane lesna, papirna in kovinsko-predelovalna industrija - črna metalurgija (pridobivanje železa in jekla - Chicago, Cleveland, Buffalo), barvna metalurgija (pridobivanje barvnih kovin) in petrokemična industrija (predelava nafte in naftnih derivatov - Teksas, Louisiana, Alberta). Jeklarska industrija je v 70. letih upadla zaradi uvoza cenejšega tujega jekla. Proizvodnja jekla je bila tudi dejavnik za razvoj avtomobilske industrije (Detroit, Windsor in Oshawa).

Stara industrijska območja (Boston - Velika jezera - Mississippi), kjer se je industrija začela razvijati na začetku 19. stoletja zaradi bogatih naravnih virov, ugodnih prometnih povezav in obilo delovne sile, danes izgubljajo gospodarsko prednost. Zaradi velikih ekoloških problemov, zastarelosti industrijskih obratov in drage delovne sile, nekatere industrijske panoge niso mogle konkurirati cenejši proizvodnji v nekaterih svetovnih državah. Staro industrijo, ki je močno obremenjevala okolje, so preselili v druge države, kjer so ohlapnejši okoljski zakoni in cenejša delovna sila.

Na jugu in zahodu ZDA se danes hitro razvijajo tehnološki parki z industrijo visoke tehnologije in inovacijami; so neodvisne od nahajališč surovin in prometnih poti ter zahtevajo kvalificirano in izobraženo delovno silo. Tovrstna industrija se opira na nove razmestitvene dejavnike - prometna dostopnost, prijazno bivalno in delovno okolje, znanstvena dejavnost, sestava prebivalstva in ugodne poslovne razmere.

Iz Pasu rje v Sončni pas >

 

PROMET in TRGOVINA

Prebivalstvo ima veliko kupno moč, zato je domače tržišče veliko. Državi sta veliki izvoznici, a tudi uvoznici različnih dobrin Visoko je razvita notranja in mednarodna trgovina. V Severni Ameriki promet pogojujejo predvsem velike geografske razdalje, gostota poselitve in gospodarske potrebe. Visoko razvite so vse vrste in pojavne oblike prometa. Prometna mreža je ustrezno gosta in kakovostna, na odročnih območjih severne Kanade in Kordiljer so prometne povezave skromnejše... Več >

 

TURIZEM

V Severni Ameriki je bilo leta 2016 v turizmu zaposlenih 8,3 milijone ljudi, panoga pa je ustvarila 3,7 % BDP. Istega leta je ZDA obiskalo 75,6 milijona in Kanado 19,8 milijona turistov. Turistično je potovalo je 87,8 milijona Američanov in 33 milijonov Kanadčanov. Američani so v turistične namene potrošili 135 milijard USD ter so se uvrstili na 2. mesto (za Kitajci, pred Nemci), Kanadčani pa 37 milijard USD... Več >

 

OKOLJSKI PROBLEMI IN VAROVANJE OKOLJA

Pregovorni "American Way of Life" družbe ne usmerja v varovanje okolja. Največji okoljski problemi nastajajo zaradi povečevanja števila prebivalstva, hitrega gospodarskega in družbenega razvoja ter potrošništva - intenzivno črpanje naravnih virov, gospodarsko in demografsko onesnaževanje, kemikalije in biotehnologija, naravne nesreče... Leta 1970 je bila ustanovljena ameriška Agencija za varstvo okolja EPA (US Environmental Protection Agency), ki se aktivno ukvarja z zaščito okolja in zdravjem ljudi... Več >

 

 

| <<< |