NAPREJ
NALOGA
KAZALO

POTRESI

S potresi se ukvarja SEIZMOLOGIJA.


Šibak potres lahko nastane na prav vsakem delu Zemlje, medtem ko so močnejši potresi tesno povezani s premikanjem tektonskih plošč, iz katerih je sestavljena Zemljina obla. Zaradi premikanja le-teh so kamnine izpostavljene izrednim pritiskom, nakar se na silo premaknejo. Pri tem se sprosti ogromno energije, ki povzroči nastanek potresa. Potresi pa nastanejo tudi ob močnejših vulkanskih izbruhih.

Vsak potres ima žarišče ali HIPOCENTER. To je točka, v kateri potres nastane. Točka, ki leži na Zemljinem površju navpično nad žariščem potresa pa je EPICENTER.

Na skici so označeni primarni "navpični" valovi in sekundarni "vodoravni" valovi.

Potrese beležimo s SEIZMOGRAFOM.