Zgodnji srednji vek (5. do 9. st.)

 


Visoki srednji vek (10. do 13. st.)

 • razdrobljena Evropa (okoli leta 1000)
 • naselitev in ustalitev Madžarov v Panonski nižini (konec 9. stoletja)
 • nastanek in razvoj južnoslovanskih držav Hrvaške, Srbije in Bosne
 • prodori Vikingov (Normanov) iz Skandinavije (830-1066)
 • naraščajoča moč Cerkve (samostani, meniški redovi, Papeška država)
 • križarske vojne (od prvega poziva papeža Urbana II. 1095 do 9. pohoda 1291)
 • nadaljevanje križarskih pohodov proti krivovercem (Francija) in Arabcem (španska rekonkvista)
 • inkvizicija (1184 do 19. stoletja)
 • velika shizma - razkol krščanstva na rimokatoliški in pravoslavni del leta (1054) 
 • romanska umetnost
 • moč kraljev in osrednje oblasti sprva upada, dvig moči fevdalcev, fevdalna razdrobljenost
 • Anglija - listina Magna Carta Libertatum (1215) omeji moč kralja in uvede prvi parlament
 • v Svetem rimsko-nemškem cesarstvu postane cesar Rudolf Habsburški (1273)
 • napredek v kmetijstvu (konj namesto vola, železno orodje, mlin, plug na kolesa, kolobarjenje)
 • razvoj mest (cehi, obrt in trgovina, sejmi, trgovske in romarske poti, bančništvo, prve univerze), po 1100
 • Zlata horda, mongolski kanat - J Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Kavkaz (1236 do 1502)


Pozni srednji vek (14. do 15. st.)

 • kuga (1347)
 • kmečki upori
 • gotska umetnost
 • stoletna vojna med Anglijo in Francijo (s presledki od 1337 do 1453)
 • uveljavitev teritorialnih držav - poenotenje uprave, zakonov, centralizacija oblasti
 • uspešna španska rekonkvista (od 11. stoletja do padca trdnjave Alhambre v Granadi 1492)
 • konec mongolske vladavine v Rusiji (konec 15. stoletja)
 • utrditev Tudorjev v Angliji (1485)
 • Francija se po stoletni vojni poenoti in postane gospodarsko močna kraljevina
 • padec Konstantinopolisa (1453), Turki na Balkanu
 • izum tiska (Gutenberg, 1455), napredek znanja, dvom v cerkvene dogme
 • renesansa (14. do 16. stoletje)