Dan knjige 2019

 

Prijateljstvo, svoboda in evropske ljubezni

 

23. aprila so učenci po triletjih spoznavali različne vrednote. Mlajši so spoznali pomen pravega prijateljstva v Cesarjevem slavcu, v 2. triletju so brali o svobodi, v tretjem triletju pa o evropskih ljubeznih. Glede na vsebino prebranega so nastajali različni izdelki: lepljenka, risba, strip, spis, ...