MEROSLOVJE na IV. osnovni šoli Celje


V torek, 7. 5. 2019, smo na naši šoli pripravili tehniški dan pod naslovom MEROSLOVJE. Udeležili so se ga učenci 6., 7. in 9. razreda. Celo dopoldne so posvetili različnim meritvam ter delavnicam o varčni rabi energije.

Poraba energije se hitro veča. Veča se zaradi udobja, ki ga ljudje želimo imeti. Seveda pa izgube in velika poraba energije ni odvisna samo od zgradbe, ampak predvsem od ravnanja tistih, ki v tej zgradbi bivajo. Preden lahko začnemo zmanjševati porabo, smo morali ugotoviti, kje in kdaj je poraba energije največja. Seznaniti smo se morali, katero bivalno okolje je za bivanje v šolski zgradbi najprimernejše ...
Zato smo merili temperaturo, merili porabo električne energije … in zato se tudi danes ukvarjamo z MEROSLOVJEM.


Merilne naprave morajo biti pravilno uporabljene. Enote morajo biti pravilno oz. predvsem  razumljene. Vsa ta razmišljanja in aktivnosti nas vodijo v nova spoznanja in ravnanja na področju energije. Upamo, da si bomo na ta način privzgojili varčen odnos do rabe energije in večjo skrb za okolje.

 

Pa še prihranili bomo!