Znak šole

IV. osnovna šola Celje

Dečkova cesta 60, Celje, Slovenija

Tel: +386 3 428 54 10
Fax: +386 3 428 54 30

Internet: http://www.facka.si
E-mail: sola@facka.si

Vodstvo šole:
Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica
Helena Čuvan, pomočnica ravnateljice

Svetovalna služba:
Ivanka Federnsberg Turinek, pedagoginja

 

Matična številka: 5082633000
Identifikacijska številka za DDV: SI82175420
Podračun: 0121 1603 0646 584 pri UJP IBAN: SI56 0121 1603 0646 584
BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X