Skoči na glavno vsebino

Dopis MOC – vzpostavitev temperaturnega režima ogrevanja

Spoštovani,

trenutne razmere na energetskem področju in vsesplošna draginja, ki je zajela vso našo družbo, nam nikakor niso naklonjene. Pretežni del letošnjega leta se že ukvarjamo z načrtovanjem, kako se čim uspešneje prilagoditi trenutnemu stanju in s katerimi ukrepi bi lahko ustvarili čim manjši izpad na odhodkovni strani našega proračuna na račun energentov. Napovedi in projekcije za prihajajočo jesen in zimo so prav tako pesimistične in skrb vzbujajoče. Na žalost je to realnost, s katero bomo morali živeti in preživeti prehodno obdobje, dokler se razmere na energetskem trgu ne izboljšajo.

V povezavi s tem smo se na Mestni občini Celje že intenzivno povezali z energetskimi strokovnjaki, ki so nam svetovali, da lahko veliko storimo že sami kot racionalni uporabniki ogrevalnih sistemov in dobri gospodarji lastnega premoženja. S strani našega lokalnega dobavitelja energetskih virov in ponudnika storitev na področju energetike, ki za Mestno občino Celje izvaja tudi energetski monitoring, so nam v svojem poročilu povedali, da ugotavljajo, da so v preteklih letih beležili nadpovprečne temperature v šolskih prostorih.

S tem v zvezi so nas napotili, da skladno s sprejetim Sklepom Vlade Republike Slovenije z ukrepi in priporočili učinkovite rabe energije v stavbah javnega sektorja, št. 36000-4/2022/2 z dne 8. 7. 2022 ter standardom EN 12831, v vseh šolskih prostorih poenotimo delovno temperaturo tako, da se v času izvajanja pouka le-ta nastavi: v učilnicah na 20 º C in v telovadnicah na 18 º C.  

Dvig temperature že za 1º C namreč predstavlja povečanje porabe toplotne energije za 6 %, dvig temperature za 1,5 º C pa za 10 %. Kjer bo narava dela in utemeljeni razlogi terjali ustrezno prilagoditev, bodo šole to tudi upoštevale in temperature v učilnicah temu ustrezno tudi prilagodile. Prepričani smo, da zgoraj predlagane prilagoditve in spremembe ne bodo imele nikakršnih negativnih posledic za počutje ali zdravje otrok oziroma zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zato vas vljudno prosimo za razumevanje. 

Lepo pozdravljeni!

Dostopnost