Svet staršev

Pristojnosti

Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda (66. čl. ZOFVI).

Sestava

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. V šolskem letu 2021/2022 so to:

1.a Marina Milovanovič
1.b Marija Mojca Pirh
2.a Almina Rahmanović
2.b Elvis Cvikl
3.a Goran Jurak
3.b Grega Likar
4.a Dražen Railić
4.b Kožar Alenka
4.c Valentina Franca
(predsednica)
5.a Dejan Radić
5.b Diana Karić
6.a Vanda Podgrajšek
6.b Maja Korošec
7.a Mateja Žvižej
7.b Tejka Jager
8.a Tomaž Vodenik
8.b Doroteja Štruc
9.a Robert Jakob
9.b Mateja Cigler

 

Dostopnost