Skoči na glavno vsebino

Psihologinja

Monika Mavhar, univ. dipl. psih.

Mobilna psihologinja, izvajalka DSP (dodatna strokovna pomoč), E-pošta: monika.mavhar@osglazija-celje.si

Področja dela in naloge

Razvijanje šibkih funkcij:

 • razvijanje in krepitev motivacije,
 • zmanjševanje strahov, tesnobe in stisk,
 • izboljšanje pozornosti in koncentracije,
 • krepitev samopodobe, samozaupanja,
 • razvijanje samostojnosti,
 • učenje in krepitev socialnih veščin.

Obravnave učencev, ki imajo težave na področju čustvovanja, vedenja in socialnega razvoja:

 • svetovanje in pogovori z otroki in po potrebi z njihovimi starši/skrbniki/ rejniki,
 • učenje prepoznavanja in uravnavanja čustev,
 • učenje tehnik sproščanja,
 • modifikacija neprimernih vedenj,
 • učenje prevzemanja odgovornosti za svoja vedenja.

 Vključevanje v dejavnosti, ki potekajo v razredu:

 • v dogovoru s strokovnim timom lahko ure DSP namenim tudi dejavnostim, ki potekajo znotraj razreda ali izvedem različne delavnice glede na aktualno problematiko (spolnost, samopodoba, medvrstniško nasilje, postavljanje ciljev, krepitev socialnih veščin, droge med mladimi, pasti interneta in spletnih aplikacij idr.),
 • DSP se lahko izvaja tudi v razredu kot podpora otroku pri izvedbi določene dejavnosti, pri kateri potrebuje pomoč oziroma kot podpora in krepitev otrokovega ustreznega vedenja.
Dostopnost