Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Suzana Fideršek, mag. prof. ped.
Tamara Hartman, prof. ped. in ang.

KONTAKT:

 

Spoštovani starši,
prosimo, da se zaradi narave dela pred obiskom pisarne svetovalne službe najavite.

 

DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela šol preko treh med seboj prepletenih vrst dejavnosti (dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije) z namenom, da pomaga, svetuje in sodeluje v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili učenci, učitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Delo poteka v skladu s programskimi smernicami za delo šolske svetovalne službe.

PREDNOSTNE NALOGE:

 • svetovanje učencem, učiteljem in staršem,
 • poklicno usmerjanje in postopek vpisa v srednje šole,
 • povezovanje z zunanjimi institucijami,
 • koordiniranje dela z nadarjenimi učenci,
 • preventivni programi,
 • regresirana prehrana in sofinanciranje šole v naravi,
 • vpis šolskih novincev,
 • vpisi in prepisi učencev,
 • organizacija in koordinacija tematskih roditeljskih sestankov za starše.

 

Del prednostnih nalog zajema tudi koordiniranje dela z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč:

 • organizacija in koordinacija pomoči učencem s posebnimi potrebami,
 • sodelovanje v strokovnih skupinah pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranih programov,
 • sodelovanje s člani aktiva mobilno-svetovalne službe (specialni pedagog, inkluzivni pedagog, socialni pedagog, psiholog, logoped, tiflopedagog),
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami pri organizaciji pomoči pri diagnostičnih postopkih in pri usmerjanju OPP (Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov),
 • svetovalno-preventivno delo z učenci za izboljšanje kvalitete učenja,
 • svetovanje staršem o primernih strategijah učenja.
Dostopnost