Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

  • Uresničujejo interese učencev, razvijajo njihove sposobnosti, sledijo poklicnim ciljem,
  • ena ura tedensko, tuji jezik – 2 uri,
  • v vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši,
  • učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Publikaciji za šolsko leto 2023/2024:

Vloga za oprostitev obiskovanja IP

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina 1 Jerneja Pavlič Nemščina 2 Jerneja Pavlič Nemščina 3 Jerneja Pavlič
Gledališki klub Barbara Vukovič Likovno snovanje 2 Vinko Zajc Likovno snovanje 3 Vinko Zajc
Španščina 1 Vanja Rakuša Poskusi v kemiji Leopold Hribernik Načini prehranjevanja Martina Zapušek
Sodobna priprava hrane Martina Zapušek Filmska vzgoja Melita Broz Računalniška omrežja Gregor Ivšek
Šahovske osnove Miroslava Minić Šahovske osnove Miroslava Minić Filmska vzgoja Melita Broz
Šport za sprostitev S. Dražumerič, A. Šauperl Izbrani šport S. Dražumerič, A. Šauperl Šahovske osnove  Miroslava Minić
        Šport za zdravje S. Dražumerič, A. Šauperl

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu:

  • angleščina (Barbara Škerget)

Neobvezni izbirni predmeti v 2. triletju:

  • nemščina (Jerneja Pavlič),
  • računalništvo (Gregor Ivšek, Miroslava Minić),
  • umetnost (Vinko Zajc),
  • šport (Alenka Šauperl, Simon Dražumerič)

Neobvezni izbirni predmeti v 3. triletju:

  • nemščina (Jerneja Pavlič)

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Dostopnost