Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

  • Uresničujejo interese učencev, razvijajo njihove sposobnosti, sledijo poklicnim ciljem,
  • ena ura tedensko, tuji jezik – 2 uri,
  • v vsakem razredu zadnjega triletja učenec izbere dve uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši,
  • učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Publikaciji za šolsko leto 2024/2025:

Vloga za oprostitev obiskovanja IP

 

 


Publikaciji za šolsko leto 2023/2024:

Izbirni predmeti v šolskem letu 2023/2024

7. razred 8. razred 9. razred
Nemščina 1 Jerneja Pavlič Nemščina 2 Jerneja Pavlič Nemščina 3 Jerneja Pavlič
Likovno snovanje 1 Nataša Brecelj Kodre Likovno snovanje 2 Nataša Brecelj Kodre Likovno snovanje 3 Nataša Brecelj Kodre
Španščina 1 Tina Dimec Ivanjko Španščina 2 Tina Dimec Ivanjko Načini prehranjevanja Martina Zapušek
Sodobna priprava hrane Martina Zapušek Poskusi v kemiji Leopold Hribernik Šahovske osnove  Miroslava Minić
Šahovske osnove Miroslava Minić Šahovske osnove Miroslava Minić Šport za zdravje R. Pritržnik, A. Šauperl
Šport za sprostitev R. Pritržnik, A. Šauperl Izbrani šport A. Šauperl Računalniška omrežja Gregor Ivšek
Urejanje besedil Gregor Ivšek Multimedija Gregor Ivšek    

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu:

  • angleščina (Barbara Škerget)

Neobvezni izbirni predmeti v 2. triletju:

  • nemščina (Jerneja Pavlič),
  • računalništvo (Gregor Ivšek, Miroslava Minić),
  • umetnost (Nataša Brecelj Kodre),
  • šport (Alenka Šauperl, Robert Pritržnik)
Dostopnost