Skoči na glavno vsebino

Izzivi medkulturnega sobivanja

Osnovni cilj: prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem;

  • Vsebina: izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami, usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj multiplikatorjev, druge spremljajoče strokovne aktivnosti,
  • naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada;
  • operacijo vodi konzorcij v sestavi ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor,
  • v okviru projekta se izvaja program “Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja” (SIMS),
  • IV. osnovna šola Celje je vključena kot sodelujoči zavod, kjer se izvajajo aktivnosti projekta in programa SIMS.

Koordinatorica programa: Tamara Hartman.

Več …

Dostopnost