Skoči na glavno vsebino

Delo z nadarjenimi učenci

Koordinator: Tamara Hartman

11. člen Zakona o OŠ opredeljuje nadarjene učence kot učence, ki jih je potrebno odkriti in za njih pripraviti posebne individualizirane programe dela.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka kot proces v več fazah:

  • evidentiranje: širši izbor otrok, ki bi lahko bili nadarjeni. Izvaja se v 3. razredu in poteka brez testiranj po vnaprej določenih kriterijih,
  • identifikacija: ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Izvaja se v razredu na osnovi posebne ocenjevalne lestvice, ki jo izpolnjujejo učitelji, testa splošnih intelektualnih sposobnosti in testa ustvarjalnosti. Testiranje opravi psiholog po predhodnem pisnem soglasju staršev. Učenec je prepoznan za nadarjenega, če je nadpovprečen vsaj pri enem merilu,
  • seznanitev staršev in pridobitev njihovega soglasja:
    • šolska svetovalna delavka seznani starše z rezultati evidentiranja ter pridobi njihovo mnenje oz. pisno soglasje za nadaljnji postopek,
    • starše seznani tudi z rezultati identifikacije in pridobi soglasje za pripravo individualiziranega programa,
  • priprava individualiziranega programa in delo z nadarjenimi.

Za nadarjene učence pripravljamo posebne programe dela na področju matematike, naravoslovja, ekologije, slovenščine, angleščine in športne vzgoje.

Dostopnost