Skoči na glavno vsebino

Nagovor ravnateljice ob pričetku šolskega leta

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši, sodelavci in sodelavke!

Pred vrati je novo šolsko leto, za IV. osnovno šolo že šestdeseto po vrsti. Veseli smo, da s poukom pričenjamo v šoli, po t.i. »B modelu šolanja«, in upamo, da bomo v njej ostali prav do konca šolskega leta. K uresničitvi tega upa lahko pripomoremo prav vsi, z doslednim upoštevanjem higienskih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni. Nošenje zaščitnih mask v skupnih prostorih, pogosto umivanje rok, razkuževanje površin in samotestiranje učencev tretjega triletja so ukrepi, ki lahko pripomorejo, da šola ostane odprta kljub slabši epidemiološki sliki.

Starši v šolo tudi v tem šolskem letu ne boste mogli vstopati nenapovedano, izpolnjevati boste morali enega od pogojev PCT. Učence prve triade vam bodo učitelji vsakodnevno pripeljali pred vhod šole, in sicer ob vnaprej dogovorjeni uri. Tega so učenci že vajeni in lahko smo ponosni nanje, da so v lanskem šolskem letu pri odhodu domov pokazali veliko mero samostojnosti in skrbi za pravočasen odhod iz učilnic ter pri tem upoštevali vse higienske ukrepe.

Učenci naj v šolo prihajajo od 8.00 dalje oziroma od 7.25 dalje, če imajo pouk ali interesno dejavnost v času predure. Uporabijo naj tisti vhod v šolo, ki je določen za oddelek, ki mu posamezen učenec pripada. Zadrževanje v garderobi je omejeno le na čas preoblačenja in preobuvanja. Posebno pozornost bomo posvetili tudi zračenju prostorov, zato naj imajo učenci s seboj dodatna oblačila, zlasti v hladnejšem obdobju leta.

Ukrepi za zajezitev epidemije pa ne bodo posegali v vsebino izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. V letošnjem šolskem letu smo za učence pripravili bogato paleto interesnih dejavnosti, povabili zunanje izvajalce, ki nam bodo popestrili pouk, po trenutno veljavnem modelu šolanja bodo izvedeni dnevi dejavnosti in tudi šola v naravi, katere izvedba bo sicer odvisna od razmer na destinaciji. Načrtujemo tudi medvrstniško pomoč, izvedbo več humanitarnih akcij, v drugem nadstropju šole pa smo namestili nabiralnik, v katerem se bodo zbirali predlogi in ideje učencev za izboljšave na šoli, lahko pa bodo tudi izrazili svoje stiske ali težave. Pripravili smo kar nekaj dejavnosti za nadarjene, posebno pozornost bomo še naprej posvečali učencem s posebnimi potrebami. Načrtujemo še izvedbo valete, predajo šolskega ključa, božično-novoletni bazar, že prvi šolski dan pa bo novo podobo dobila tudi šolska spletna stran. Živahna maskota šole Facka bo učence spremljala tako v elektronski podobi kot tudi »v živo« in jih s svojo pozitivno energijo nagovarjala k uspešnemu raziskovanju sveta znanja. Želimo, da bi se učenci na šoli dobro počutili, k čemur pa bodo morali prispevati tudi sami, in sicer z odgovornim ravnanjem, uresničevanjem dogovorov, izpolnjevanjem obveznosti ter upoštevanjem šolskih pravil.

Želim vam, da bi bilo šolsko leto bogato z zdravjem in uspehi ter da bi nas vse skupaj na poti skozi labirinte znanja vodila naša vizija: »Strpno, odgovorno in vsak po svoji poti do znanja za življenje«.

Katja Kojnik Vengust, ravnateljica

Dostopnost