Skoči na glavno vsebino

Psihologinja

PSIHOLOGINJA

Monika Mavhar

Mobilna psihologinja, izvajalka DSP (dodatna strokovna pomoč), monika.mavhar@osglazija-celje.si

Področja dela in naloge

Razvijanje šibkih funkcij:

 • razvijanje in krepitev motivacije
 • zmanjševanje strahov, tesnobe in stisk
 • izboljšanje pozornosti in koncentracije
 • krepitev samopodobe, samozaupanja
 • razvijanje samostojnosti
 • učenje in krepitev socialnih veščin

Obravnave učencev, ki imajo težave na področju čustvovanja, vedenja in socialnega razvoja:

 • svetovanje in pogovori z otroki in po potrebi z njihovimi starši / skrbniki / rejniki
 • učenje prepoznavanja in uravnavanja čustev
 • učenje tehnik sproščanja
 • modifikacija neprimernih vedenj
 • učenje prevzemanja odgovornosti za svoja vedenja

Diagnostika učencev:

 • uporaba psihodiagnostičnih sredstev za potrebe testiranja sposobnosti učenca po predhodnem dogovoru s strokovnim timom
 • ocena sposobnosti učenca v sodelovanju z zunanjimi institucijami

Vključevanje v dejavnosti, ki potekajo v razredu:

 • v dogovoru s strokovnim timom lahko ure DSP namenim tudi dejavnostim, ki potekajo znotraj razreda ali izvedem različne delavnice, glede na aktualno problematiko (spolnost, samopodoba, medvrstniško nasilje, postavljanje ciljev, krepitev socialnih veščin, droge med mladimi, pasti interneta in spletnih aplikacij idr.)
 • DSP se lahko izvaja tudi v razredu, kot podpora otroku pri izvedbi določene dejavnosti, pri kateri potrebuje pomoč oziroma kot podpora in krepitev otrokovega ustreznega vedenja
Dostopnost