Skoči na glavno vsebino

Šola v naravi

 • Organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole, praviloma v naravnem okolju,
 • del razširjenega programa, učenci se je udeležijo prostovoljno,
 • koncept šole v naravi je sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje in je objavljen na spletnih straneh MŠŠ,
 • šola v skladu s sprejetim konceptom sama oblikuje izvedbeni program in jo organizira ob soglasju staršev,
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi (UL RS 61/2004, 70/2008, 61/2009 in 40/2012) določa elemente za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca ter ureja zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi,
 • pri višini dodelitve subvencije je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
  • prejemanje denarne socialne pomoči,
  • višina dohodkov na družinskega člana,
  • višina otroških dodatkov,
  • brezposelnost staršev,
  • dolgotrajna bolezen v družini,
  • dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifikacije v družini.
Dostopnost