Skoči na glavno vsebino

Vodenje kakovosti in odličnosti znanja

Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja je pregleden sistem, ki v ospredje postavlja postavljanje ciljev, njihovo reševanje, evalvacijo in nenehno izboljševanje. Ta procesni pristop (PDCA) pomaga zavodu, da svoje procese podpre z ustreznimi viri, jih vodi, poišče možnosti za ukrepanje in tudi ukrepa. Pri načrtovanju pa upoštevamo tudi tveganja in priložnosti, ki zagotavljajo, da s sistemom vodenja lahko dobimo željen rezultat (povečamo željene učinke, preprečimo oz. zmanjšamo neželjene posledice in dosežemo izboljšave). Pri oblikovanju ciljev kakovosti moramo dosledno upoštevati politiko kakovosti (dokumentirana je v Poslovniku kakovosti) , ki je skladna z namenom našega delovanja, z zakonodajo in zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015, oz. vizijo zavoda, katere cilji vključujejo vse zainteresirane strani (zaposleni, učenci, starši).

Z dobro opravljenim delom, s predanostjo in nenehnim izboljševanjem nas na področju kakovosti čaka uspeh.

  • cilj: oblikovati in izvajati celovit in sistematičen oblikovati in izvajati celovit in sistematičen pristop za vodenje kakovosti na temelju kulture dobrega sodelovanja.
  • aktivnosti:
  • spremljanje, merjenje, analiziranje, vrednotenje,
  • izvedba notranjih presoj,
  • poročilo o notranji presoji,
  • vodstveni pregled,
  • ukrepanje ob neskladnostih,
  • vodenje izboljšav.

Delovna skupina za kakovost: Barbara Vukovič, Nevenka Mulej, Milica Ovtar, Renata Rupreht, Branka Gal.

Koordinatorica: Branka Gal.

Dostopnost