Skoči na glavno vsebino

Prilagajanje šolskih obveznosti za učence športnike

Zakon o osnovni šoli v 51. členu določa, da si učenec lahko pridobi status perspektivnega športnika in status vrhunskega športnika. Ob tem je treba upoštevati tudi kasnejši in specialnejši predpis, to je Zakon o športu.

Status učenca perspektivnega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu z 32. členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v javno evidenco registriranih kategoriziranih športnikov.

Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo določa 77. člen Zakona o športu, mora uradna oseba v šoli, ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe.

Za uveljavljanje statusa perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli staršem k vlogi ni treba predložiti posebnih dokazil.

Uradna oseba, ki vodi postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Seznamu registriranih športnikov, objavljenih na spletni strani:

https://www.olympic.si/sportniki/registarcija-in-kategorizacija.

Status učenca vrhunskega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu s 33. členom Zakona o športu kategoriziran športnik in vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Za uveljavljanje statusa vrhunskega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli staršem k vlogi ni treba predložiti posebnih dokazil.

Uradna oseba, ki vodi postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Aktualnem seznamu registriranih športnikov, objavljenih na spletni strani:

https://www.olympic.si/sportniki/registarcija-in-kategorizacija.

Učenec se lahko registrira pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v koledarskem letu, ko dopolni starost 12 let, v posebnem primeru pa v koledarskem letu, ko dopolni starost 10 let. Učenec lahko doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti v koledarskem letu, ko dopolni starost 14 let.

Dostopnost