Skoči na glavno vsebino

Inkluzivni pedagog

Moje ime je Blaž Teršek, magister profesor inkluzivne pedagogike. Inkluzivni pedagog je široko usposobljen strokovnjak na področju vzgoje in izobraževanja za delo z učenci z učnimi težavami in z učenci s posebnimi potrebami.

Kontakt:

Področja dela na IV. osnovni šoli Celje:

 1. Delo z učenci s posebnimi potrebami
  • izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj,
  • priprava programa dela in ciljev za učence s posebnimi potrebami,
  • svetovanje in sodelovanje v strokovnem timu pri pripravi individualiziranega programa,
  • svetovanje učiteljem pri izvajanju prilagoditev za posamezne učence.
 1. Delo z učenci z učnimi težavami
  • svetovanjem učiteljem pri pripravi izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca, ki ima učne težave,
  • svetovanje in sodelovanje pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami,
  • opazovanje in izdelava poročila za učenca z učnimi težavami ,
  • svetovanje učencu in staršem učenca.
 1. Ostale zaposlitve
  • priprava predavanj in delavnic za učence, učiteljski zbor in starše,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami.
Dostopnost