Skoči na glavno vsebino

Organi šole

Organigram

Svet zavoda

Svet zavoda je najvišji upravni organ šole. Sestavlja ga 9 članov: trije predstavniki ustanovitelja (MO Celje), trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda.

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki staršev Predstavniki zavoda
Verica Pristovnik
Dominik Ocvirk
Peter Verblač
Doroteja Štruc
Valentina Franca
Elvis Cvikl
Jerneja Pavlič
Gregor Ivšek
Renata Rupreht
Mojca Sumrak
Barbara Škerget

Ravnatelj

Ravnatelj zavoda je mag. Robert Pritržnik, njegova pomočnica pa ga. Miroslava Minić. Mandat ravnatelja šole traja 5 let, imenuje pa ga Svet zavoda po postopku, ki je določen z zakonom.

Dostopnost