Tradicionalni slovenski zajtrk

  • Osveščanje mladih o pomenu zajtrka ter prednostih lokalno pridelanih živil, o pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva,
  • vir financiranja: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Koordinatorica: Martina Zapušek

Več …

Dostopnost