Skoči na glavno vsebino

Šolski otroški parlament 2021/2022

V sredo, 16. 03. 2022, smo na IV. osnovni šoli Celje izvedli 32. otroški šolski parlament z naslovom MOJA POKLICNA PRIHODNOST.

Po prijetni razpravi smo prišli do naslednjih zaključkov:

 • Zaradi dolgotrajnega dela na daljavo se pojavljajo primanjkljaji v znanju.
 • Klasični učbeniki imajo več prednosti kot elektronski.
 • Zaradi vse večje digitalizacije bi bilo potrebno razmišljati o uvedbi računalništva kot obveznega predmeta.
 • Učenci in učenke imajo veliko željo po pouku v naravi, zunaj učilnic.
 • Učenci in učenke si želijo več sodelovalnega učenja (aktivni morajo biti sami, saj si tako več zapomnijo), FIT pedagogike tudi v višjih razredih in dela v obliki delavnic.
 • Izrazili so željo po medpredmetnem povezovanju.
 • Izpostavljena je bila ideja o tutorstvu (medvrstniška pomoč).
 • Učenci si želijo, da bi tekla topla voda tudi na pipah v učilnicah.
 • Želijo si večjo izbiro tujih jezikov.
 • Izražena je bila želja po izvedbi predstavitev poklicev z ljudmi, ki jih dejansko že opravljajo (iz prakse).
 • Podanih je bilo več idej za poslikavo hodnikov, stopnic z enačbami, poštevanko, črkami itd.
 • Učenci in učenke si želijo več gibanja, več pouka športa.
 • Glede na pozitivne izkušnje, ki so jih delili starejši učenci, so podali idejo, da bi imeli knjižni klub tudi za mlajše.
 • Izražena je bila želja po počasnejši in konkretnejši razlagi snovi, zlasti pri učiteljih naravoslovnih predmetov.
 • Učenci in učenke si želijo zbiralnih akcij tudi za kaj drugega kot za odpadni papir ter več čistilnih akcij. Zbiralne akcije bi lahko organizirali vzporedno z že obstoječimi akcijami.
 • Govora je bilo tudi o prednostih in slabostih uporabe eAsistent-a. Učitelji so lažje in več časa dostopni; če nalagajo snov, ki jo predelajo pri urah, si lahko učenci v miru dopolnijo zapiske in imajo pregled nad celotno obravnavano snovjo. Slabost pa je, da nekateri učitelji uporabljajo eAsistent za komunikacijo tudi, če se z učenci v šoli srečajo na uri (npr. dodatna navodila glede gradiv) in če tega učenci ne spremljajo, niso na tekočem z dogajanjem in morda kdaj tudi nimajo s seboj vseh gradiv za pouk.
 • Na vprašanje, kateri poklici bodo prevladovali v prihodnosti, so bili mnenja, da bodo to poklici s področij farmacije, računovodstva, inženirstva, računalništva idr.

Med predstavniki razredov smo izbrali najbolj uspešne razpravljavce, ki se bodo 28. marca 2022 udeležili občinskega parlamenta.

Veselimo se novih idej in predlogov.

Zapisala Alin Hrastar v sodelovanju z mentorico Ivanko Federnsberg Turinek.

Dostopnost