Skoči na glavno vsebino

Odgovorno ravnanje z odpadki – tehniški dan

 

Tehnični dan je učence seznanil s količino odpadkov, ki jih vsak dan odvržemo v smeti. Ali vemo kako ravnati, da jih bo čim manj odloženih v smetiščno jamo?

Jama se hitro polni in samo 15 let nas loči do njene zapolnitve.

Kopičenje odpadkov preprečimo tako, da zmanjšamo njihovo uporabo, da jih uporabimo večkrat in šele na tretjem mestu je njihovo ločeno zbiranje. Ne glede na učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov še vedno ostaja precejšen del komunalnih odpadkov, ki se ne zberejo ločeno. Te odpadke lahko, preden jih odložimo na odlagališču, predhodno obdelamo in tako izločimo del, ki je primeren za sežig v toplarni. Na ta način dosežemo, da se na odlagališče odloži še manj odpadkov. 

Odgovorno ravnajmo s smetmi, da bomo ohranili naš življenjski prostor zdrav in urejen.

Dostopnost