Skoči na glavno vsebino

Invazivne rastline – naravoslovni dan

20. 6. smo izvedli naravoslovni dan na temo invazivne rastline. Spoznali smo tujerodne rastline, kot so japonski dresnik, veliki pajesen, žlezava nedotika in robinija. Našli smo veliko teh primerkov ob Koprivnici. Sprehodili smo se tudi do Šmartinskega jezera, kjer smo ob poti opazovali robinijo in dresnik. 
Spoznali smo, da veliko rastlin, ki nas obkroža, uvrščamo med invazivne rastline.
 
Ines Blažič
Dostopnost