Skoči na glavno vsebino

ČUJEČNOST in prijateljstvo četrtošolcev

V 4. b razredu se pri razrednih urah izpopolnjujemo v sposobnostih prijateljstva in učimo veščin čuječnosti.

Poglobili smo se v naša duševna zdravja in se pogovorili, kaj lahko storimo za izboljšanje. Nastalo je kar nekaj dobrih predlogov otrok. V sklopu omenjene dejavnosti smo se igrali igro »Skriti prijatelj«. Vsak učenec je izžrebal sošolca/ko, kateremu je cel teden posvečal več pozornosti. Pogosto ga je pohvalil, mu nudil pomoč, napisal anonimno pismo, mu podaril nasmeh, objem, odstopil mesto v koloni, naredil kaj namesto njega, ga vprašal za nasvet, ipd. Na kratko: urili smo s v dobrih delih in medsebojni pomoči.

V prazničnem času smo po skupinah izdelali scenarij za zvočno pravljico o prijateljstvu in jo tudi posneli.

Ogledali smo si 8 krogov odličnosti, avtorja mag. Janija Prgića, podrobneje pa smo se dotaknili le enega, in sicer »Govorim z dobrim namenom«. V sklopu ure smo si pogledali različne pregovore, jih razložili in pritrdili na vidno mesto. S pomočjo viharjenja možganov so iskali spodbudne in nespodbudne izjave in jih razporedili na dva lista. List s spodbudnimi smo gladili, mu govorili prijetne besede. List z nespodbudnimi pa smo zmečkali. Na ta način smo spoznali pomen neprijetnih besed in občutja oseb, katerim izrečemo kaj slabega. 

Pogosto se poslužujemo različnih socialnih iger na temo prijateljstva, tako učencem krepimo zavedanje, samozavest in samopodobo. Otroci pridobijo pozitivno izkušnjo, h kateri se radi vračajo.

Vsak je kdaj pa kdaj zaskrbljen, tesnoben ali poln strahu. Zato se opolnomočimo s tehnikami za obvladovanje teh manj prijetnih čustev. Poslužujemo so tehnik čuječnosti, kjer z različnimi zgodbami, dihalnimi vajami, dihalnimi tehnikami in vizualizacijo preusmerjamo naše misli in se sproščamo.

Dostopnost