Skoči na glavno vsebino

Kulturni ambasador

  • Je projekt, namenjen vsem učencem in dijakom celjske regije, ki ga financira Mestna občina Celje, zato je sodelovanje v njem popolnoma brezplačno.
  • Namen projekta je z zagotavljanjem brezplačnih vstopov na prireditve ter z dinamičnimi predstavitvami in komunikacijo preko sodobnih komunikacijskih kanalov približati učencem vrhunsko umetnost in jim jo predstaviti kot pomemben del kakovostnega, družabnega življenja. S tem jim pomaga k zavedanju pomena kulture, jih spodbuja k samostojnemu obiskovanju prireditev in k razvijanju estetske občutljivosti ter jih navaja h kritičnemu odnosu do kulture in umetnosti.
  • Prireditve in dogodke objavljajo na svoji spletni strani in s plakati, ki jih obesimo na šoli, pred prostorom šolske svetovalne službe v 2. nadstropju.

Koordinatorica: Ivanka Federnsberg Turinek.

Dostopnost