Skoči na glavno vsebino

Pletemo niti prijateljstva

Mednarodno sodelovanje

Cilji:

 • spoznati način življenja, navade, jezik in kulturo v tuji državi,
 • primerjati različne izobraževalne sisteme,
 • preizkusiti sporazumevanje v tujem jeziku,
 • vzpostaviti in utrjevati prijateljske vezi,
 • izmenjati izkušnje in dobro prakso,
 • poiskati stične točke za sodelovanje na različnih področjih.

Sodelovanje z Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu:

 • obisk naših učencev v Celovcu ter koroških dijakov v Celju,
 • spoznavanje medkulturnih razlik ter življenja na avstrijskem Koroške,
 • spoznavanje koroških narečij in slovenščine kot jezika manjšine,
 • sporazumevanje v tujem jeziku,
 • primerjava različnih šolskih sistemov,
 • sodelovanje s Kugyjevim razredom, v katerem pouk poteka v treh jezikih – slovenščini, nemščini in italijanščini.

Sodelovanje z Osnovno šolo Đura Jakšić Zrenjanin:

 • izmenjava učencev,
 • sodelovanje s 7. razredom,
 • spoznavanje kulturno-zgodovinske dediščine obeh mest,
 • sporazumevanje v tujem jeziku.
Dostopnost