Skoči na glavno vsebino

Standard kakovosti

Glede na presojo sistema vodenja organizacije IV. osnovna šola Celje v celoti izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.
Presoja je zajemala obe področji dela šole – vzgojno-izobraževalno in poslovno. Na vzgojno-izobraževalnem področju je bil poseben poudarek na pregledu načrtovanja, timskega dela v aktivih, razvojni naravnanosti, sodelovanju v projektih in merjenju zadovoljstva udeležencev. Poslovno področje je zajemalo celovit vodstveni pregled in pregled vseh podpornih procesov, od čiščenja, vzdrževanja, kuhinje, do svetovalnega dela in računalniške podpore.
 
Dostopnost