Svetovalna služba

Tamara Hartman, prof. pedagogike in angleščine

 • svetovanje učencem, učiteljem in staršem,
 • poklicno usmerjanje,
 • povezovanje z zunanjimi institucijami,
 • organizacija in koordinacija tematskih roditeljskih sestankov za starše,
 • koordiniranje dela z nadarjenimi učenci in z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč,
 • preventivni programi,
 • regresirana prehrana, sofinanciranje šole v naravi.

Suzana Fideršek, prof. pedagogike

 • vpis šolskih novincev,
 • vpisi in prepisi učencev,
 • koordiniranje dela z učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Karmen Posedel, specialna pedagoginja

 • specialno pedagoška diagnostika,
 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • strokovno individualno delo z učenci,
 • sodelovanje z razredniki in drugimi strokovnimi delavci šole.

Martina Škoflek, logopedinja

 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • strokovno individualno delo z učenci,

Blaž Teršek, inkluzivni pedagog

 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • strokovno individualno delo z učenci,

Kaja Sevčnikar, socialna pedagoginja

 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • strokovno individualno delo z učenci,

Nuša Kramberger, psihologinja

 • individualna pomoč učencem s posebnimi potrebami,
 • strokovno individualno delo z učenci.

Dostopnost