Skoči na glavno vsebino

Vabilo k vpisu v 1. razred za šolsko leto 2023/2024

Starši otroka vpišete v šolo v šolskem okolišu, kjer stalno ali začasno prebiva. V kolikor bi želeli otroka vpisati v šolo v drugem šolskem okolišu, je pomembno, da v zvezi z vašimi namerami čim prej obvestite obe šoli.

V kolikor obstajajo utemeljeni razlogi za odložitev vpisa (npr. mnenje vzgojiteljic, mnenje multi-disciplinarnega tima Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo otrok ali drugih strokovnih služb), se lahko všolanje otroka odloži. Starši v tem primeru izpolnite vlogo za odlog šolanja (PDF obrazec).

Za vse dodatne informacije pred vpisom se obrnite na šolsko svetovalno službo na telefonsko številko 03 428 54 14 ali na elektronska naslova suzana.fidersek@facka.si in tamara.hartman@facka.si.

Dostopnost